Érzelmi intelligencia a Párkapcsolatokban

Posted in Érdekes, Tabutéma

Érzelmi intelligenciának az érzelmi képességek intelligens kihasználását nevezhetjük. Mit is takar pontosan ez a kifejezés, és mi a haszna a mindennapokban?

Az érzelmi intelligenciának (EQ) vitathatatlan a jelentősége az emberi kapcsolatok kialakításában, működtetésében. A magas érzelmi intelligenciával rendelkezők sikeresen megoldják problémáikat, jutnak túl kudarcaikon, reális az önismeretük, megértik mások problémáit, együttműködők, lelkesen végzik munkájukat, nyitottak a változásokra.

Ilyen tökéletesség nem létezik, de bízzon Ön is magában, és törekedjen a legtöbbet kihozni magából, ui. az Ön személyisége is képes az érésre, az EQ a fejlődésre, tudatosan is fejlesztheti ezeket.

Rengeteg bizonyíték támasztja alá, – aki ismeri, és jól kezeli saját érzelmeit, a másokét helyesen érzékeli, és hatékonyan befolyásolja – előnyt szerez minden téren, akár a munkahelyen, akár egy szerelmi kapcsolatban. Nagyobb az esélye a megelégedett életre, mert elsajátította azokat a lelki szokásokat, melyek teljesítőképességét fokozzák; nem őrlődik belső csatákban, melyek elvonnák figyelmét a koncentrált munkától és a világos gondolkodástól.

Nézzük most meg, hogy az érzelmi intelligenciának mi az a 3 fő összetevője, amely saját magunkra vonatkozik:

1. Az érzelmek felismerése.

Az öntudatosítás által lehetővé válik az érzelmek higgadt tudomásulvétele. Mindez döntő jelentőségű a belátás, és önmagunk megértése szempontjából. Sokszor hibásan úgy gondoljuk, érzelmeink nyilvánvalóak, könnyen felismerhetőek. Néha mégis szembesülnünk kell azzal, hogy adott pillanatban nem vettünk tudomást valódi érzéseinkről, a felszín eltakarta a rejtett, de lényegesebb érzelmeinket. (Bántunk valakit, akit nem kellene, nekiesünk csak azért, mert ő cseppenti az utolsó cseppet a pohárba, és nem annak, aki a feszültség valódi okozója, aki eddig „töltögette a poharat”)

Ha ezeket felismeri, akkor Ön is megteszi az első lépést afelé, hogy úrrá legyen a helyzeten, bár a tudatosítás még nem jelenti a változtatásra irányuló cselekvést. Minél biztosabb Ön az érzéseiben, annál határozottabban képes irányítani saját életét, mert egyértelműbb lesz az Ön számára, hogyan viszonyul ténylegesen döntéseihez.

Önmaga ismerete tehát saját érzelmeinek, erősségeinek és gyenge pontjainak, igényeinek, céljainak felismerését jelenti. Őszinteséggel, reális önértékeléssel, pozitív életfelfogással számtalan kudarctól óvhatja meg magát, lelkileg stabil maradhat.

Érzelmek felismerése

Ne engedje, hogy ki legyen szolgáltatva érzéseinek! Ha sikeres akar lenni és jobb minőségű életet kíván élni, figyeljen tudatosan önmagára!

 • Vegye tudomásul saját érzéseit, és azok testi megnyilvánulásait!
 • Tegyen fel kérdéseket: hol és hogyan érzek a testemben félelmet, haragot, örömöt, bánatot?
 • Fogadja el az érzéseket!
 • Tegye magát érzékenyebbé az érzésekkel szemben!
 • Tanulja meg észrevenni saját és mások érzéseit, és az azok kiváltotta reakciókat!

 

2. Az érzelmek kezelése.

Szükségünk van az önszabályozás elsajátítására, hogy képesek legyünk uralkodni negatív érzelmeinken, kiszámíthatóak, rugalmasak és találékonyak legyünk. Érzelmeinket nem elég észlelni, a kívánalmaknak megfelelően kezelnünk is kell őket.

Nem kell elkerülnie a negatív érzéseket, hisz mindenféle érzésnek megvan a maga jelentősége, csak helyénvalónak kell lennie, arányosnak az adott helyzettel.

Nincs arra lehetősége, hogy irányítsa, milyen érzelem tör Önre, arra viszont igen, hogy hogyan kezeli, értékeli. Dühöngve, mindenkit hibáztatva, pánikba esve?

érzelmek kezelése

Ne hagyja elhatalmasodni magán a negatív érzelmeket, hanem próbálja meg higgadtan elemezni a történteket, s önvizsgálattal kideríteni az okokat! Vizsgálja meg, mi a személyes felelőssége a sikertelenségben, s mi vezethető vissza másra, ezután sokkal könnyebben talál majd új, sikeres megoldást!

 • Negatív hangulatban az énkép is negatívabb, ezt igyekezzen apró sikerélményekkel javítani, vagy segítsen másokon, ami egyben azt is biztosítja, hogy ne csak magával foglalkozzon!
 • Értékelje át a dolgokat, hiszen ez is emelheti a hangulatát, mozogjon, hallgasson zenét stb.
 • Sírjon, ha szükségét érzi, ugyanis a sírás is oldja a bánatot, de ha túlzásba viszi, csak tovább fogja emészteni magát, bánata pedig mélyülni fog.
 • Végül fordulhat egy transzcendens felsőbb hatalomhoz is.

Személyiségfüggő, hogy ki hogyan tudja lecsillapítani magát, lerázni magáról a szorongást, mélabút. Akinél ez a képesség gyenge, állandó harcra kényszerül gyötrelmes érzéseivel.
Aki viszont képes a kívánalmaknak megfelelően irányítani érzelmeit, sokkal hamarabb jut túl kudarcokon és válságokon, s ezzel óvja egészségét.

3. Önmotiválás.

Ha mozgósítani tudjuk energiáinkat a cél elérése érdekében, (figyelem-összpontosításhoz, kiváló teljesítményhez, kreativitáshoz) akkor produktívabbak, hatékonyabbak lehetünk, bármibe fogunk is. Az érzelmi önkontroll – a vágyteljesítés késleltetése, a késztetés megfékezése –bármilyen teljesítmény előfeltétele.

Érzelmeink esetenként kikezdhetik a normális működést, szellemi tevékenység esetén a koncentrációt. Bizonyos szintig – és ez egyénfüggő – az izgalom hozzájárulhat a jó teljesítményhez a kitartás, lelkesedés és önbizalom révén.A túlzott szorongás aláássa a hatékonyságot – minél jobban aggódik valaki, annál gyengébb a teljesítménye.

Elegendő önbizalom birtokában az emberek képesek ösztönözni magukat, bíznak találékonyságukban, elég rugalmasak ahhoz, hogy több oldalról próbálkozzanak, a nagy feladatokat pedig képesek kisebb, megoldható szakaszokra bontani. – ilyen a hatékony problémamegoldás. Az optimizmus egy meggyőződés, hogy a nehézségek ellenére is le tudjuk küzdeni az akadályokat, hogy célunk elérésére erőnk és módunk is van, így végül minden jóra fordul.

Nem mindegy, hogy Ön egy kudarcot például külső okoknak tulajdonít, vagy saját hiányosságainak, és persze az sem, hogy mi a valóság. Segít, ha úgy gondolja, kezében van a kontroll, hogy befolyásolni tudja az Ön körül zajló eseményeket. Ez a hite részben Önnel született vérmérsékletétől, részben tapasztalataitól függ.

Ön is szokott szorongani mondjuk a megfelelő teljesítményért? Néhány jó tanács:
Alapelv, hogy a lehető legkorábban szakítsa meg az aggódást!

Stressz

Ehhez:

 • Próbálja meg érzékelni és tudatosítani a szorongás jeleit, figyelje meg azokat a helyzeteket, amelyekben jelentkezik, a társuló gondolatokat, testi tüneteket és képeket!
 • Fogadja el érzéseit!
 • Relaxáljon rendszeresen, hogy adott esetben a rutinos lazítási módszer könnyen előhívható legyen!

Viszonyuljon kritikusan az aggodalmakhoz! Tegyen fel pár kérdést, pl.: Mi a valószínűsége, hogy félelmem megvalósul? Igaz-e, hogy tehetetlen vagyok vele szemben? Tehetek-e valamit a megelőzésért? Van-e haszna a szorongató gondolatok ismétlésének? A figyelem és a józan kritika fékezi a szorongást tápláló idegi tevékenységet. A testi ellazulás elnyomja az érzelmi agy által szétküldött szorongáskeltő jelzéseket.

Forrás: Dénes Mónika párkapcsolat építő

Ha Tetszett a Cikk, nyomj egy lájkot is! Köszönjük!

Ezeket se hagyd ki: